fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

SOS Plus Face Mask หน้ากากอนามัย สำหรับเด็ก

  • สามารถกรองฝุ่นละออง ควัน และกรองเชื้อแบคทีเรีย
  • ปกป้อง 3 ชั้น
  • น้ำหนักเบา หายใจสะดวก ไม่อับชื้น
  1. แกะหน้ากากออกจากซอง และคลี่หน้ากากออกให้เป็นทรง
  2. จับห่วงยางยืดคล้องหูทั้ง 2 ข้าง
  3. ดึงด้านล่างของหน้ากากให้คลุมคาง และดึงด้านบนของหน้ากากคลุมดั้งจมูกให้แนบสนิท
  4. ใส่ทุกครั้งขณะทำงานในสภาพเปียกชื้น มีฝุ่นละออง หรือเชื้อโรค