fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวชภัณฑ์

การดูแลแผลที่ดี จะช่วยทำให้แผลหายได้ไวขึ้น ดังนั้นวัสดุปิดแผลจึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการทำแผล ซึ่งปัจจุบันจะมีวัสดุที่ช่วยลดปัญหาจากผ้าก๊อซติดแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บแผลและไม่รบกวนการหายของแผลทำให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
T-series พลาสเตอร์กันน้ำ
พลาสเตอร์พลาสติกสีเนื้อ
พลาสเตอร์ผ้าปิดแผลสำหรับนิ้ว
S-series ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
พลาสเตอร์พลาสติกใส
พลาสเตอร์ปิดตา
แผ่นฟิล์มใสกันน้ำ
พลาสเตอร์ผ้าสีเนื้อ