fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวชภัณฑ์

การดูแลแผลที่ดี จะช่วยทำให้แผลหายได้ไวขึ้น ดังนั้นวัสดุปิดแผลจึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการทำแผล ซึ่งปัจจุบันจะมีวัสดุที่ช่วยลดปัญหาจากผ้าก๊อซติดแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บแผลและไม่รบกวนการหายของแผลทำให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
SOS Plus T-series พลาสเตอร์กันน้ำ
SOS Plus S-series ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
SOS Plus ผ้าก๊อซสีเนื้อปิดแผลพร้อมใช้
SOS Plus แผ่นฟิล์มใสกันน้ำ
SOS Plus พลาสเตอร์พลาสติกสีเนื้อ
SOS Plus พลาสเตอร์พลาสติกใส
SOS Plus พลาสเตอร์ผ้าสีเนื้อ
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดตา