fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
SOS Plus T-Series พลาสเตอร์กันน้ำ
SOS Plus S-Series ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
SOS Plus ผ้าก๊อซสีเนื้อปิดแผลพร้อมใช้
SOS Plus แผ่นฟิล์มใสกันน้ำ
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดแผล
( Hello Kitty )
SOS Plus พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
SOS Plus ผ้าก๊อซปิดแผล
( Hello Kitty )
SOS Plus พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดแผล
( Minions )
SOS Plus พลาสเตอร์กันน้ำ
( Minions )
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดแผล
( Minions )
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ
( Minions )
SOS Plus พลาสเตอร์กันน้ำ
( เพนกวิน )
SOS Plus พลาสเตอร์ใส
SOS Plus พลาสเตอร์ผ้าสีเนื้อ
SOS Plus พลาสเตอร์สีเนื้อ
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดตา
SOS Plus เทปแต่งแผลชนิดใส
SOS Plus เทปแต่งแผล
ชนิดเยื่อกระดาษ
SOS Plus เทปกาวแต่งแผลแบบม้วน
SOS Plus แผ่นแปะร้อนแก้ปวด
SOS Plus แผ่นแปะร้อนบรรเทาปวด
สำหรับเข่า บ่า ไหล่
SOS Plus แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสี
SOS Plus แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสี
( Minions )
SOS Plus แผ่นแปะปิดแผล
ตาข่ายเคลือบพาราฟิน
SOS Plus หน้ากากอนามัย
SOS Plus หน้ากากอนามัย
สำหรับเด็ก
SOS Plus ถุงหุ้มเฝือกกันน้ำ
SOS Plus เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น AMA
SOS Plus เครื่องวัดความดันโลหิต
SOS Plus เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน
SOS Plus ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
SOS Plus ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
SOS Plus ปรอทวัดไข้
( Minions )
SOS Plus ปรอทวัดไข้
( Hello Kitty )
SOS Plus ปรอทดิจิตอล
( หัวสัตว์ )
SOS Plus ปรอทดิจิตอล
SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิ
ระบบอินฟราเรด
SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิ
( Hello Kitty )
SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
SOS Plus เครื่องวัดระดับออกซิเจนน
SOS Plus สเปรย์ดูแลช่องปาก
SOS Plus เฝือกอลูมิเนียมสำหรับนิ้วมือ
SOS Plus เฝือกกึ่งสำเร็จรูป
SOS Plus เฝือกแบบม้วน
SOS Plus เฝือกกึ่งสำเร็จรูป