fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เครื่องวัดความดันโลหิต
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
พลาสเตอร์กันน้ำ
แผ่นฟิล์มใสกันน้ำ
พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
พลาสเตอร์ปิดแผล
( Hello Kitty )
พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
ผ้าก๊อซปิดแผล
( Hello Kitty )
พลาสเตอร์กันน้ำ
( Minions )
พลาสเตอร์ปิดแผล
( Minions )
พลาสเตอร์ปิดแผล
( Minions )
พลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ
( Minions )
พลาสเตอร์กันน้ำ
( เพนกวิน )
พลาสเตอร์ผ้าสีเนื้อ
พลาสเตอร์ใส
พลาสเตอร์สีเนื้อ
พลาสเตอร์ผ้าปิดแผล สำหรับนิ้ว
พลาสเตอร์ปิดตา
แผ่นแปะร้อนแก้ปวด
พลาสเตอร์ป้องกันรองเท้ากัด
แผ่นแปะสิว
เทปแต่งแผล
ชนิดเยื่อกระดาษ
เทปกาวแต่งแผลแบบม้วน
เทปแต่งแผลชนิดใส
แผ่นเจลลดไข้ ( Hello Kitty )
แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสี
หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัย
สำหรับเด็ก
ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
ปรอทดิจิตอล
ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
ปรอทดิจิตอล
ปรอทวัดไข้ ( Hello Kitty )
ปรอทดิจิตอล
(หัวสัตว์)
เครื่องวัดอุณหภูมิ
( Hello Kitty )
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิ
ระบบอินฟราเรด
ปรอทแก้ว
เครื่องวัดระดับออกซิเจนน
ถุงหุ้มเฝือกกันน้ำ
เครื่องวัดความดันโลหิต
รุ่น AMA
เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบสอดแขน
แผ่นแปะปิดแผล
ตาข่ายเคลือบพาราฟิน
เฝือกอลูมิเนียมสำหรับนิ้วมือ
เฝือกแบบม้วน
เฝือกกึ่งสำเร็จรูป
เฝือกกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เช็ด
ทำความสะอาดผิว
ก้านสำลีโพวิโดน-ไอโอดีน