fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

SOS Plus ปรอทดิจิตอลปลายอ่อนรุ่น BT-A21CN

  •     ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล
  •     ส่งเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จ
  •     ใช้เวลาในการวัดเพียง 25 วินาที
  •     สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
  •     ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลัง
        จากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบ
        น้ำ

1. กดปุ่มเปิด จากนั้นเครื่องจะส่งเสียงปี๊บ” 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง 188.8 จากนั้นนำเข้าวัดบริเวณใต้ลิ้นได้ทันที

2. จากนั้นเครื่องจะทำการวัดจนกระทั่งเครื่องส่งเสียงปี๊บ” 10 ครั้งแสดงว่าเครื่องได้ทำการวัดเรียบร้อยแล้ว

3. กดปุ่มปิด หลังจากสิ้นสุดการวัดอุณหภูมิ (เครื่องจะปิดอัตโนมัติ หลังจากหยุดใช้งานประมาณ 10 นาที)