fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

SOS Plus Multi Finger Splint
เฝือกอลูมิเนียมสำหรับนิ้วมือ

SOS Plus Multi Finger Splint ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดนิ้วมือหรือข้อต่อนิ้วมือไม่ให้เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาการบาดเจ็บที่นิ้วมือ

No.1 5 เซนติเมตร

No.2 6 เซนติเมตร

No.3 7 เซนติเมตร

  1. เลือกขนาดของ SOS Plus Multi Finger Splint ให้เหมาะกับขนาดนิ้วของผู้ป่วย
  2. วางมือลงบนพื้นเรียบ สอดนิ้วหรือข้อต่อเข้าไปใน SOS Plus Multi Finger Splint 
  3. ใส่สลักเกลียวเข้ากับนิ้วที่ได้รับบาดเจ็บ จนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ
  4. แขนควรได้รับการพับอย่างนุ่มนวล จนกระทั่งผิวสัมผัสของโฟมสัมผัสกับผิวหนังและนิ้วมือ ไม่สามารถเคลื่อนไปมาได้อย่างอิสระในร่อง
  5. SOS Plus Multi Finger Splint จะทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวนิ้วได้ และไม่ควรงอนิ้วในตำแหน่งที่ใส่ Splint
  6. เมื่อต้องการนำเฝือกออกจากนิ้ว ให้เปิดสลักออกและค่อยๆเลื่อนเอา SOS Plus Multi Finger Splint  ออกจากนิ้ว
  7. ถ้ามีคราบสกปรกที่เฝือกนิ้ว ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อน และผึ่งให้แห้ง ห้ามใช้เครื่องเป่าความร้อนหรือตากแดด
  8. SOS Plus Multi Finger Splint ไม่ได้ออกมาแบบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมใดๆในน้ำ ดังนั้นระหว่างอาบน้ำหรือกิจกรรมใดๆที่เปียก แนะนำให้สวมถุงมือหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยกันน้ำได้