fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มีจำหน่ายที่:

SOS Plus ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
Minions

  •     ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล
  •     ส่งเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จ
  •     ใช้เวลาในการวัดเพียง 25 วินาที
  •     สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
  •     ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลัง
        จากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบ
        น้ำ

1. กดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นเครื่องจะส่งเสียงปี๊บ” 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง 188.8 ซึ่งหน้าจอ LCD จะแสดงประมาณ 2 วินาที

2. หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่บันทึกไว้ครั้งล่าสุดหลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิ37.0 องศาเซลเซียส (98.6 องศาฟาเรนไฮต์)

3. ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 32.0 องศาเซลเซียส เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ “Lo”แสดงว่าเครื่องพร้อมทำการวัดแล้ว

4. จากนั้นเครื่องจะทำการวัดจนกระทั่งเครื่องส่งเสียงปี๊บ” 10 ครั้งแสดงว่าเครื่องได้ทำการวัดเรียบร้อยแล้ว

5. กดปุ่มเปิด/ปิด หลังจากสิ้นสุดการวัดอุณหภูมิ (เครื่องจะปิดอัตโนมัติ หลังจากหยุดใช้งานประมาณ 10 นาที)