fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มีจำหน่ายที่:

SOS Plus Forehead Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด

ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย

  1. กดปุ่มเปิดเครื่อง
  2. วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ดดยเว้นระยะห่างจากเครื่อง 1-10 ซม.
  3. เครื่องจะวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ และแสดงผลภายใน 1 วินาที
  4. กดปุ่มปิดเครื่องเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน

เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้น

ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายในช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบน้ำ