fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสีได้

 •     ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล
 •     ส่งเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จ
 •     ใช้เวลาในการวัดเพียง 25 วินาที
 •     สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
 •     ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลัง
      จากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบ
      น้ำ
 1. ช่วยลดความร้อน และบรรเทาไข้ด้วยวิธีธรรมชาติ
 2. ประสิทธิภาพการใช้งานสามารถอยู่ได้ถึง 8 ชั่วโมง
 3. ติดแน่น ไม่หลุดเลื่อน และไม่เหนียวเหนอะหนะ สามารถตัดแบ่งตามขนาดที่ต้องการได้
 1. นำแผ่นเจลลดไข้ออกจากซอง ลอกฟิล์มใสออก นำผิวด้านที่มีเจลติดลงบนผิวที่แห้งสะอาดบริเวณที่ต้องการลดไข้
 2. ควรใช้ทันทีหลังจากลอกฟิล์มออก ไม่ควรนำแผ่นที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีก เพื่อประสิทธิภาพและสุขอนามัย
 1. เก็บในอุณหภูมิปกติ หากเก็บในตู้เย็นจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แต่ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 2. เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแผ่นเจล หลังเปิดซองแล้วควรเก็บแผ่นเจลที่ไม่ได้ใช้ไว้ในซองและปิดปากซองในสนิท
 1. เด็กควรใช้แผ่นเจลภายใต้การดูแลจากผู้ใหญ่ ระวังอย่าให้นำเข้าปากหรือปิดปากหรือจมูก
 2. ใช้สำหรับภายนอกเท่านั้น หลีกเลี่ยงอย่าให้ถูกดวงตาหรือแผล หยุดใช้ทันทีหากมีอาการระคายเคืองผิว
 3. ถ้ามีไข้สูงเป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์