fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิ
FT-F21

  • เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและช่องหู
  • วัดอุณหภูมิในช่วง 34-43 องศา
  • ปรับค่าวัดอุณภูมิ องศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์
  • อ่านค่าใน 2 วินาที
  • ประหยัดพลังงาน ปิดอัตโนมัติ
  • บันทึกค่าวัดไข้ได้ 12 ครั้ง
  • ใช้งานง่าย ปรับเสียงอ่านค่า 2 ภาษา
  • อ่านค่าเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ