fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

SOS Plus พลาสเตอร์
ลายคิตตี้

  1. ทำความสะอาดแผลแล้วซับให้แห้ง
  2. ดึงแผ่นกระดาษที่ปิดพลาสเตอร์ออก
  3. ปิดพลาสเตอร์ลงบนแผล โดยให้แผ่นดูดซับอยู่กลางบาดแผล
  4. ลูบแผ่นพลาสเตอร์ให้แนบสนิทกับบริเวณผิว โดยลูบแผลจากตรงกลางไปสู่ขอบ
  • ใช้สำหรับปิดบาดแผลและป้องกันสิ่งสกปรกภายนอกเข้าสู่แผล
  • เหมาะสำหรับบาดแผลที่เกิดจากของมีคม แผลถลอก
  • ป้องกันการเสียดสีของผิวหนังที่เป็นรอยแดงหรือบอบบาง