fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวชภัณฑ์

การดูแลแผลที่ดี จะช่วยทำให้แผลหายได้ไวขึ้น ดังนั้นวัสดุปิดแผลจึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการทำแผล ซึ่งปัจจุบันจะมีวัสดุที่ช่วยลดปัญหาจากผ้าก๊อซติดแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บแผลและไม่รบกวนการหายของแผลทำให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
พลาสเตอร์กันน้ำ
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(คิตตี้)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(คิตตี้)
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
(มินเนี่ยน)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(คิตตี้)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(มินเนี่ยน)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(มินเนี่ยน)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(โดราเอมอน)
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
(โดราเอมอน)
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
(คิตตี้)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(มินเนี่ยน)
พลาสเตอร์กันน้ำ (เพนกวิน)