fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวชภัณฑ์

การดูแลแผลที่ดี จะช่วยทำให้แผลหายได้ไวขึ้น ดังนั้นวัสดุปิดแผลจึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการทำแผล ซึ่งปัจจุบันจะมีวัสดุที่ช่วยลดปัญหาจากผ้าก๊อซติดแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บแผลและไม่รบกวนการหายของแผลทำให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดแผล
( Hello Kitty )
SOS Plus พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
SOS Plus ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
( Hello Kitty )
SOS Plus พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
SOS Plus พลาสเตอร์
Minions
SOS Plus PE Plaster
Minions
SOS Plus ผ้าก๊อซปิดแผลแบบพร้อมใช้
Minions
SOS Plus พลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ
Minions