fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวชภัณฑ์

การดูแลแผลที่ดี จะช่วยทำให้แผลหายได้ไวขึ้น ดังนั้นวัสดุปิดแผลจึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการทำแผล ซึ่งปัจจุบันจะมีวัสดุที่ช่วยลดปัญหาจากผ้าก๊อซติดแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บแผลและไม่รบกวนการหายของแผลทำให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
พลาสเตอร์ปิดแผล
( Hello Kitty )
พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
พลาสเตอร์ปิดแผล
( Minion )
พลาสเตอร์กันน้ำ
( Hello Kitty )
พลาสเตอร์กันน้ำ (เพนกวิน)
พลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ
( Minion )
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
( Hello Kitty )
พลาสเตอร์กันน้ำ
( Minion )
พลาสเตอร์กันปิดแผล
( Minion )