fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

SOS Plus Blister Plaster แผ่นป้องกันร้องเท้ากัด

  • ใช้สำหรับแผลพุพองโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าและเท้า
  • ลดอาการเจ็บปวดของแผลที่เกิดจากการเสียดสีของรองเท้าและส้นเท้า
  • ช่วยดูดซับของเหลวจากแผล (ปริมาณน้อยถึงปานกลาง)
  • คงความชุ่มชื้นที่เหมาะกับบาดแผล ช่วยในการสมานแผล
  • พลาสเตอร์ติดแน่น ไม่หลุดเลื่อน
  • พลาสเตอร์กันน้ำ สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
  1. ทำความสะอาดแผลและซับให้แห้ง
  2. ดึงแผ่นกระดาษที่แปะพลาสเตอร์ออก
  3. ปิดพลาสเตอร์ลงบนแผลและปิดเบาๆ ให้แผ่น พลาสเตอร์แนบกับผิว
  4. ควรปิดพลาสเตอร์เป็นระยะเวลา 3-7 วัน หรือจนกว่าแผลจะหาย