fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวชภัณฑ์

การดูแลแผลที่ดี จะช่วยทำให้แผลหายได้ไวขึ้น ดังนั้นวัสดุปิดแผลจึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการทำแผล ซึ่งปัจจุบันจะมีวัสดุที่ช่วยลดปัญหาจากผ้าก๊อซติดแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บแผลและไม่รบกวนการหายของแผลทำให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
พลาสเตอร์กันน้ำ
แผ่นฟิล์มใสกันน้ำ
t1 kitty new
พลาสเตอร์กันน้ำ
(คิตตี้)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(คิตตี้)
Untitled design-2
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
(มินเนี่ยน)
titled-1
พลาสเตอร์พลาสติกใส
Untitled design-2
พลาสเตอร์ป้องกันรองเท้ากัด
เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ
หน้ากากอนามัย
แผ่นแปะร้อนแก้ปวด
แผ่นแปะปิดแผล
ตาข่ายเครือบพาราฟิน
เฝือกแบบม้วน
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
พลาสเตอร์กันน้ำ
(คิตตี้)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(คิตตี้)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(มินเนี่ยน)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(มินเนี่ยน)
Untitled
พลาสเตอร์พลาสติกสีเนื้อ
พลาสเตอร์ผ้าปิดแผลสำหรับนิ้ว
เทปกาวแต่งแผลแบบม้วน
ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว
ถุงหุ้มเฝือกกันน้ำ
เฝือกกึ่งสำเร็จรูป
แผ่นฟิล์มใสกันน้ำ
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
(คิตตี้)
Untitled design-5
พลาสเตอร์กันน้ำ
(คิตตี้)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(มินเนี่ยน)
Untitled-1
พลาสเตอร์กันน้ำ (เพนกวิน)
-1
พลาสเตอร์ผ้าสีเนื้อ
Untitled1
พลาสเตอร์ปิดตา
เทปแต่งแผลชนิดใส
หน้ากากอนามัย
ซีเฮิร์บ
Multi Finger Splint
เฝือกอลูมิเนียม
สำหรับนิ้วมือ
เฝือกกึ่งสำเร็จรูป