fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผลิตภัณณ์ช่วง Covid-19

ในช่วงโควิด-19 การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยตามมาตรการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด BBMS Healthcare จึงได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันโควิด-19 ที่มีคุณภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้สินค้าของเรา
MUST!
หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัย โดราเอมอน
หน้ากากอนามัย สำหรับเด็ก
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
ปรอทดิจิตอล
ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
ปรอทวัดไข้ คิตตี้
ปรอทวัดไข้ โดราเอมอน
ปรอทแก้ว
ปรอทดิจิตอลอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
ปรอทดิจิตอลลายการ์ตูน
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
คิตตี้
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
สำหรับหน้าผาก
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
โดราเอมอน
แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสี
แผ่นเจลลดไข้
โดราเอมอน
แผ่นเจลลดไข้
คิตตี้
แผ่นแปะร้อนบรรเทาปวด