fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผลิตภัณฑ์ช่วง Covid-19

ในช่วงโควิด-19 การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยตามมาตรการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด BBMS Healthcare จึงได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันโควิด-19 ที่มีคุณภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้สินค้าของเรา
MUST!
SOS Plus หน้ากากอนามัย
SOS Plus หน้ากากอนามัย สำหรับเด็ก
SOS Plus แผ่นแปะร้อนบรรเทาปวด
SOS Plus แผ่นแปะร้อนบรรเทาปวด
เข่า บ่า ไหล่
SOS Plus ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
SOS Plus ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
SOS Plus ปรอทวัดไข้
Hello Kitty
SOS Plus ปรอทวัดไข้
Minions
SOS Plus ปรอทดิจิตอลหัวสัตว์
SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
Hello Kitty
SOS Plus ปรอทดิจิตอลอินฟราเรด
SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
SOS Plus เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
SOS Plus แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสี
SOS Plus แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสี
Minions
SOS Plus เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว