fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผลิตภัณณ์ช่วง Covid-19

ในช่วงโควิด-19 การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยตามมาตรการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด BBMS Healthcare จึงได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันโควิด-19 ที่มีคุณภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้สินค้าของเรา
MUST!
หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัย สำหรับเด็ก
แผ่นแปะร้อนบรรเทาปวด
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
ปรอทดิจิตอล
ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
ปรอทดิจิตอลปลายอ่อน
ปรอทวัดไข้ คิตตี้
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
คิตตี้
ปรอทแก้ว
ปรอทดิจิตอลอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
ปรอทดิจิตอลลายการ์ตูน
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด
สำหรับหน้าผาก
แผ่นเจลลดไข้เปลี่ยนสี
แผ่นเจลลดไข้
คิตตี้